20 let po vstopu Avstrije v Evropsko unijo je kmetijstvo vsem začetnim pomislekom navkljub pomembna gospodarska panoga in bo to tudi še v prihodnje, zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefan Domej utemeljuje veder pogled v prihodnost.

Prilagajanje novim razmeram

Sodeč po programu za razvoj podeželja za obdobje 2014-2020, naj bi kmetijstvo tudi naprej ostalo pomemben gospodarski faktor – upoštevajoč življenjsko voljo in pripravljenost kmetic in kmetov, da se prilagodijo novim razmeram, pravi zbornični svetnik SJK Domej.

Žled vplival na cene lesa

Žled na začetku leta v Sloveniji je vplival na splošen razvoj cen za les. V Sloveniji so ledeno oblogo na drevju označili kot naravno katastrofo. Za Koroško o žledu dodajmo, da je samo ob primeru kmetije Hlipovčnik družine Čertov žled meseca februarja poškodoval poldrugi ducat dreves travniškega sadovnjaka. Sicer pa so kmetijsko gospodarstvo zaznamovale še druge teme, na primer zavlačevanje rešitve za planinske pašnike. Sankcije EU proti Rusiji pa so udarec tudi za EU in njeno kmetijstvo.

Štefan Domej SJK kmetje Stefan

„Kmet se mora zavedati, da je podjetnik“

Vendar Štefan Domej ne vidi vzroka za izključno temačen pogled. Med drugim zato, ker je Evropska komisija sredi decembra potrdila avstrijski program za razvoj podeželja za odbobje 2014-2020. Ta vključuje kmetijsko-okoljske ukrepe, pospeševanje izobraževanja in pomoč mladim kmetom, ter zagotavlja trajnostno, okolju prijazno kmetovanje, nekatere poudarke omenja zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefan Domej.

Domej: „Izkoristiti možnosti in zmogljivosti“

Več na ORF: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2687705/