Učne kmetije

Brošura »Kmetija – biotop za učenje« vam nudi pregled slovenskih in dvojezičnih kmetij na južnem Koroškem, ki so pripravljene pokazati otrokom svoje spretnosti. Kmetice in kmetje na teh kmetijah so se zapisali posredovanju znanja o sonaravnem kmetovanju mladim in najmlajšim. V okviru posebne certificirane izobrazbe so si kmetice in kmetje pridobili znanje, kako lahko na igriv način posredujejo pomen večnamenskih funkcij kmetijstva, kot npr. pridelavo zdrave prehrane, živinorejo, varstvo okolja in ohranjevanje kulturne krajine in kulturne dediščine.
Posebnost južnokoroških učnih kmetij je, da otrokom med 3. in 14. letom starosti nudijo predstavitev kmetije, delovnih postopkov, vrta, rastlin, živali, strojev, gozda ipd. v slovenskem jeziku. Gre za sproščeno spoznavanje slovenščine z vsemi čutili v naravnem okolju in v stiku z živalmi. Kmečka izobraževalna skupnost in predstavljene kmetije si s tem programom prizadevajo ohraniti slovenščino kot pogovorni jezik med otroki in jih spodbujati pri tem. Didaktične ponudbe na kmetijah so različne – vsaka ima svoje težišče.
Obiščite naše podeželje in koristite možnost učenja v naravi!

To bo nepozabno doživetje za otroke in njihove spremljevalce!

Učne kmetije

Ciljne skupine:

• Otroški vrtci
• Ljudske šole
• Varstva
• Glavne šole
• Nove srednje šole
• Nižja stopnja gimnazije

Koordinacija obiskov in programa:

Kmečka izobraževalna skupnost/
Bäuerliche Bildungsgemeinschaft
Proštijska pot/Propsteiweg 1,
9121 Tinje/Tainach
E: [email protected], I: www.kisnet.at

Scroll to Top