Projekti

Kmečka izobraževalna skupnost poleg izobraževalnega programa redno izvaja tudi projekte na najrazličnejših področjih.

Kmečki koledar
Od leta 2008 naprej izdaja KIS svoj lastni kmečki koledar, v katerem predstavlja kmetije iz južne Koroške in strategije kmečkih družin, ki skrbijo za obstoj kmetijstva v naši dvojezični regiji.

KIS-Kmečki koledar 2008 Naslovna stran (pdf 2MB)
KIS-Kmečki koledar 2008 Januar-December (pdf 7MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2009 Naslovna stran (pdf 110KB)
KIS-Kmečki koledar 2009 Januar-December (pdf 2MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2014 Naslovna stran (pdf 380KB)
KIS-Kmečki koledar 2014 Januar-December (pdf 14MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2015 Naslovna stran (pdf 320KB)
KIS-Kmečki koledar 2015 Januar-December (pdf 12MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2016 Naslovna stran (pdf 580KB)
KIS-Kmečki koledar 2016 Januar-December (pdf 7MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2017 Naslovna stran (pdf 300KB)
KIS-Kmečki koledar 2017 Januar-December (pdf 14MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2018 Naslovna stran (pdf 610KB)
KIS-Kmečki koledar 2018 Januar-December (pdf 7MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2019 Naslovna stran (pdf 340KB)
KIS-Kmečki koledar 2019 Januar-December (pdf 3MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2020 Naslovna stran (pdf 2MB)
KIS-Kmečki koledar 2020 Januar-December (pdf 28MB)Flip katalog (ISSUU)
KIS-Kmečki koledar 2021 Naslovna stran (pdf 328KB)
KIS-Kmečki koledar 2021 Januar-December (pdf 9MB)Flip katalog
KIS-Kmečki koledar 2022 Naslovna stran (pdf)
KIS-Kmečki koledar 2022 Januar-December (pdf)Flip katalog
KIS-Kmečki koledar 2023 Naslovna stran (pdf)
KIS-Kmečki koledar 2023 Januar-December (pdf)Flip katalog
KIS-Kmečki koledar 2024 Naslovna stran (pdf)
KIS-Kmečki koledar 2024 Januar-December (pdf)Flip katalog

Dobrote slovenskih kmetij
Vsako leto skrbi KIS za udeležbo slovenskih kmetij iz južne Koroške pri kakovostnem ovrednotenju kmečkih proizvodov “Dobrote slovenskih kmetij” na Ptuju v Sloveniji.
Več informacij najdete pod:
https://www.dobroteslovenskihkmetij.si/

Ankete
Kmečka izobraževalna skupnost je v letih 1997, 2005 in 2010 izvedla telefonsko povpraševanje slovenskih kmetij na južnem Koroškem. Ob tem je zajela nad 500 kmetij in ima pregled nad strukturo slovenskega kmetijstva. To je merodajno za dobro izobraževalno ponudbo.

Izsledki strukturne analize kis_anketa kmetij 2005
ANKETA 2010 (pdf 1,7mb)

Scroll to Top