VABILO na PREDAVANJE: Razvoj evropske prašičereje

VABILO na PREDAVANJE: Razvoj evropske prašičereje
Predavatelj: Rudolf Wiedmann (Tübingen)
19.06.2019 ob 19:30
Gostilna Luckner-Steharnig (Žvabek 15, 9155 Suha)
Negativno javno zaznavanje moderne prašičereje kmete dandanes ne spodbuja za večji angažma v tej kmetijski panogi. Kljub temu bo regionalna prašičereja še naprej izredno pomembna za domačo oskrbo prebivalstva s prašičjim mesom. Kako naj izgledajo hlevi za prašiče v bodoče in kam gre tržni razvoj, bo glavna vsebina predavanja Rudolfa Wiedmanna, ki je mednarodni strokovnjak na področju prašičereje.

Nadaljne težiščne teme predavanja so:
– regionalni programi z višjo ceno za meso napram masovni in poceni ponudbi
– hlevi za pitanje in vzrejo prašičev – pig port, za majhne in velike skupine
– prikaz možnostih preureditev starih hlevov
– hlevi za rejo plemenskih svinj, prosta prasitev, skupinska reja brejih svinj itd.

To so vse teme, ki se tičejo konvencionalnih in bio- prešičerejcev. Za prašičerejo je treba doseči večjo akceptanco v družbi in s tem kmetom zasigurat pravične cene za svinjsko meso.

Vsi zainteresirani prisrčno vabljeni!

Scroll to Top