V mesecu decembru poteka ogled primernih sortimentov za prodajo na licitaciji. Že ob izboru in preverjanju kakovosti se izkaže, ali kakovost drevesa ustreza kriterijem. Na Koroškem je aktivno vključen gozdarski svetovalec Kmetijske zbornice Marian Tomažej, ki organizira tudi prevoz lesa.

Licitacija vrednih sort les hlodi Tomažej Marian Slovenj Gradec gozdarski

orf

Prijava zaželena do 5. decembra 2014

Tomažej si ogleduje primerne sortimente, na priložnost pa opozarja tudi v komentarju časopisa Kmetijske zbornice „Kärntner Bauer“. Gozdarski svetovalec Kmetijske zbornice Marian Tomažej organizira tudi prevoz lesa na licitacijo v Slovenj Gradec. Višek dogodka z dnevom odprtih vrat bo meseca februarja 2015, pravi med drugim gozdarski svetovalec Kmetijske zbornice na Koroškem.

„Že četrto leto smo vključeni v ta sistem prodaje lesa“

Licitacijo vrednejših sortimentov v Sloveniji že kar nekaj let organizirajo in izvajajo Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.

Več na: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2682746/