UČENJE SLOVENŠČINE NA SPLETU

Se bi radi na enostaven, igriv in učinkovit način samostojno naučili slovenščine? Slovene Learning Online (http://www.slonline.si) je prosto dostopni spletni tečaj slovenskega jezika za tujce, ki so ga razvili na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik). Spletni tečaj je na voljo v več novih jezikovnih kombinacijah. Zdaj se z njim slovenščino lahko učite, če govorite angleško, francosko, nemško, hrvaško, italijansko, rusko ali špansko!

 

Scroll to Top