Plod vztrajnega sodelovanja (ORF)

Geopark Karavanke je plod vztrajnega sodelovanja obmejnih občin v Deželi pod Peco, ki traja že trideset let. Na jubilejnem srečanju v Železni Kapli so župani izrazili prepričanje, da bo Geopark pomembno prispeval k razvoju in promociji celotne regije tudi po končanem triletnem pospeševalnem obdobju.

Začetki sodelovanja segajo v leto 1985

V skupnosti je moč – stavek včasih izzveni kot oguljena fraza – in vendar je v njem veliko resnice. To že trideset let dokazujejo občine ob vznožju Pece na obeh straneh meje. Začelo se je leta 1985 z dokaj neformalnimi novoletnimi srečanji predstavnikov najbližjih sosednjih občin na obeh staneh meje. Po osamosvojitvi Slovenije in njenem pristopu k Evropski uniji se je devet obmejnih občin povezalo v Delovno skupnost Dežela pod Peco.

Namen partnerske čezmejne organiziranosti naj bi v bistvu predstavljal začetek oblikovanja evropske mikro-regije ob vznožju Pece na avstrijski in slovenski strani. Pod geslom „Nobeden od nas ni tako dober, kot vsi skupaj“, je bil cilj povezave koristiti sinergijske učinke na področjih razvoja gospodarstva, razvoja podeželja, izobraževanja, kulture in športa. V delovno skupnost Dežela pod Peco so bile vključene občine Globasnica, Bistrica nad Pliberkom, Pliberk in Suha z avstrijske strani ter Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd na slovenski strani.

Vključeni v evropski projekt Geopark

Kot projektni partnerji so občine Dežela pod Peco vključene tudi v evropski projekt Geopark Karavanke. Eden od pogojev za sprejetje Geoparka v svetovno in evropsko mrežo Geoparkov pod okriljem Unesca je bil oblikovanje razumljive in sposobne čezmejne organizacijske strukture.

Delovna skupnost Dežela pod Peco se je zato začetek leta 2013 preimenovala v DS Geopark Karavanke. Pridružile so se tudi občine Železna Kapla, Žitara vas, Galicija in Sele. Čeprav je delovna skupnost pod Peco s tem formalno prenehala delovati, to ni bil konec delovanja temveč nov in boljši začetek, so poudarili predstavniki občin na nedavnem tradicionalnem novoletnem srečanju obmejnih občin, ki je bilo tokrat v Železni Kapli.

geopark_zupani2015_v.5322637

Gostitelj, župan Franc Jožef Smrtnik je v infocentru Geoparka nanizal vrsto dosežkov in naložb, ki so izboljšali infrastrukturo in turistično ponudbo na območju Geoparka.

Izstopata Obirske jame in rudnik Podzemlje Pece

Tako so v Selah odprli nov Geocenter in geološko vas. Prav tako so na območju urejene štiri etape pohodniške geološke poti. Že obstoječo ponudbo, med katero najbolj izstopata Obirske jame in rudnik Podzemlje Pece v Mežici, so dopolnili z novimi interpretacijskimi točkami in tematskimi potmi. Uredili so tudi doživljajski park in druge dogodke za različne ciljne skupine.

Triletni čezmejni projekt, ki ga je podprla evropska unija z 2,5 milijona evrov, je medtem zaključen. Da pa evropska sredstva ne bodo usahnila, že pripravljajo nove projekte za dodatno vsebinsko ponudbo na območju Geoparka, ki naj bi vsebovala tudi celovit koncept za letni in zimski turizem na Peci in območju okoli nje.

Ustanovitev Geoparka Karavanke je vsekakor največji dosežek in bo pomembno prispeval k razvoju in promociji celotne regije, so soglašali župani obmejnih občin na srečanju v Železi Kapli. Predvsem pa je Geopark sad vzjajemnega sodelovanja in konstruktivnega sodelovanja, sta poudarila župan občine Mežica Dušan Krebel in gostitelj srečanja župan Franc Jožef Smrtnik.

Več na ORF: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2689289/

Scroll to Top