Poslovno leto 2014 je bilo za „Strojni krožek Podjuna“ zelo uspešno. Ustvarjeni promet znaša skoraj 520.000 evrov, pa tudi glede na število članov je „Strojni krožek Podjuna“ še vedno med najbolj uspešnimi na Koroškem, ugotavlja poslovodja ustanove Franz Wutte.

Med najbolj uspešnimi strojnimi krožki na Koroškem

„Strojni krožek Podjuna“ je že nad četrt stoletja nepogrešljiv dejavnik zaposlovanja na južnem Koroškem. Ustanovljen leta 1988 za strojno in drugo sosedsko pomoč, je eden glavnih ciljev znižanje investicij v kmetijsko mehanizacijo in opremo. V petek zvečer bodo izvedli redni občni zbor.

Storitve Strojnega krožka so raznolike

Kmetom, ki koristijo storitve strojnega krožka, se znižajo obratni stroški, saj jim ni treba kupiti strojev, ki jih potrebujejo le malokrat na leto. Tisti, ki izvajajo storitve Strojnega krožka, pa si z opravljanjem tega dela zagotovijo dodaten zaslužek. Sem sodijo poleg strojne pomoči tudi socialna sosedska pomoč in servis, ki vključuje med drugim pluženje, košnjo, sečnjo ter upravo športnih igrišc in golf igrišca.

Strojni krožek Podjuna  Wutte Franc

Franc Wutte

O bilanci dela v preteklem letu bo poslovodja „Strojnega krožka Podjuna“ Franc Wutte poročal na občnemu zboru v Globasnici. „Strojni krožek Podjuna“ je glede na število članov še vedno med najbolj uspešnimi na Koroškem, in tudi glede na ustvarjeni promet je bilo leto 2014 pod črto dobro leto, ugotavlja Wutte.

Občni zbor bo ob 19. uri v gostilni Štekl v Globasnici. Poslovnima poročiloma predsednika Marka Trampuscha in poslovodje Franca Wutteja in volitvam novega odbora bo sledilo predavanje davčnega svetovalca Hermanna Klokarja o davkih in socialnem zavarovanju za kmetijstvo. Tudi tokrat pa bodo med udeleženci žrebali dobropise Zadruge market Pliberk.

Več na ORF: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2700808/