Mednarodna izmenjava projekta SLAVIT rojeva plodove

Od 8. do 19. oktobra je na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu potekala izmenjava dijakov v okviru projekta SLAVIT – „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. Projektna predstavitev je razodela veliko zanimivih izsledkov desetdnevnega programa na Koroškem.

Dvig naravoslovne kompetence dijakov, izboljšanje jezikovnih spretnosti in poglabljanje mednarodnega sodelovanja med slovenskimi narodnimi skupnostmi treh držav – to so temelji projekta SLAVIT, ki naj bi v okviru programa Erasmus+ spodbujal kooperacijo med evropskimi šolami.

Predstavnice projektnih partnerjev z strokovnim nadzornikom Miho Vrbincem ob predstavitvi projekta SLAVIT

 

Program uspešnega projekta so od leta 2017 naprej zasnovali trije projektni partnerji s slovenskim učnim jezikom–ZG/ZRG za Slovence v Celovcu skupaj s partnerskima šolama, Znanstvenim licejem Franceta Prešerna iz Trsta in srednjo šolo Biotehniškega centra Naklo iz Strahinja. Tudi Kmečka izobraževalna skupnost je od vsega začetka naprej strokovno spremljala potek projekta. Projekt, čigar časovni rok obsega dve leti, predvideva tri strukturirane, desetdnevne izmenjave z izdelanimi učnimi načrti v vseh treh deželah. Kot dodano vrednost dijakinje in dijaki v teku celotnega projekta izdelujejo štirijezični slovar naravoslovnih besed, obenem pa bodo v tiskani obliki strnili učne vsebine šest najboljših delavnic za trajnostno uporabo.
Že meseca maja je bilo šest dijakov iz slovenske gimnazije iz Celovca ter šest dijakov iz Trsta skupaj s spremnimi učitelji v gosteh v BC Naklem v Sloveniji. V okviru prve izmenjave projekta so se 16- in 17-letni v naravoslovnih delavnicah skupno približali temi »Voda in hrana za trajnostni razvoj«.

Učna mobilnost na ZG/ZRG za Slovence

Od 8. do 19. oktobra je potekala učna izmenjava na ZG/ZRG za Slovence, v okviru katere so dijaki iz Italije, Slovenije in Koroške obravnavali težiščno temo »Trajnostni razvoj koroške regije«. Izsledke le-te pa so projektni partnerji in dijaki predstavili na slikoviti prezentaciji 19. oktobra. »V okviru naše tukajšnje izvedbe projekta SLAVIT smo se osredotočili na bogastvo, ki ga nudi Koroška. Delavnice oz. srečanja potekajo v slovenščini, in gre seveda zato, da ojačimo slovenski jezik na Koroškem, kar sem mi tudi zdi v družbeno-političnem pomenu zelo pomembno«, je poudarila ravnateljica slovenske gimnazije Zalka Kuchling.

Pestri spored izmenjave je poleg zanimivih delavnic v kemiji in fiziki vseboval tudi geografsko-turistično poglabljanje z izleti v mesto Celovec, v naravni park Dobrač, v Čepo ter na gorsko kmetijo Marije Mader-Tschertou. Obenem pa je omogočil tudi vpogled v projektni menedžment, medijsko delo in ravnanje z novimi informacijskimi tehnologijami.

Z ozirom na projektno delo izredno izkušena ravnateljica Srednje šole BC Naklo, Andreja Ahčin, je poudarila pomen trajnostnih učnih izkušenj: »Projektno učenje v naravoslovju pomeni aktivno učenje v laboratoriju in v naravi. Dijakinjam in dijakom hočemo nuditi učna okolja, ki jim omogočajo, da si pridobivajo trajno znanje in se jim odpirajo osebne sposobnosti. Upam, da bodo ti projektni dnevi zapustili sledove in spoznanja, ki jih bodo pozneje znali prenesti v življenje.«

Dijakinje in dijaki so si v okviru projektne izmenjave ogledali tudi gorsko kmetijo Marije Mader-Tschertou v Slovenjem Plajberku

 

Projektne vsebine 2019

Naslednja učna izmenjava, ki jo pripravlja Znanstveni licej Franceta Prešerna v Trstu, bo potekala marca naslednjega leta na temo »Voda od Glinščice do Štivana«. Program naj bi poleg naravoslovnih vaj s težiščno temo »vode« vseboval spoznavanje kulturno-literarne in zgodovinske posebnosti ter kulturne dediščine tržaške pokrajine. Razširitev jezikovnega znanja je za ravnateljico, Loredano Guštin, ključnega pomena: »Nas vse združuje slovenski jezik, in rada bi izpostavila pomembnost medsebojnega spoznavanja, srečavanja in skupnega učenja. Nasploh pa bi bilo potrebno, da bi šole svoje učilnice večkrat odprli, da bi dijakinjam in dijakom omogočili pogled v svet.«

Več o projektu najdete tudi na povezavi: https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942591/

GALERIJA SLIK:

Scroll to Top