Marec Marz 2020, Sele Borovnica, Zell Freibach 1

Marko Oraže, Sele Borovnica, Marec 2020

Kdor je namenjen h Kvadniku v Selah-Borovnici, naj se drži kažipota z imenom kmetije. Takšnih kažipotov h kmetijam je v Selah precej, postavila pa jih je v letih 2007 in 2008 Interesna skupnost selskih kmetov (ISSK) v okviru manjšega eujevskega projekta, ki ga je preko regionalne pobude Carnica sofinacirala dežela Koroška.

Kvadnikova kmetija je gorska kmetija, saj leži na 950 metrih nadmorske višine na Senčni, to je severnem obronku Košute. Največji del površine pokriva gozd, travnike kosijo in popasejo.

Posebnost kmetije je, da ima svojo planino, Kvadnikovo planino. V Selah je sicer več planin, na katerih imajo številni kmetje servitutno pašno pravico. V tem primeru je pašna pravica vezana izključno na eno domačijo, čeprav je nekdo drug lastnik zemljišča. Takih primerov je v Selah le nekaj.

Pri Kvadniku redijo do sedem krav dojilj. Trenutno menjavajo pasmo, od lisaste pasme se vračajo nazaj k pincgavercam. Pincgaverce so ogrožena pasma in dežela podpira njen obstoj. V Selah kar nekaj kmetov spet redi pincgaverce.

Polovica obdelovalne površine, travniki in pašniki, je pri Kvadniku v strmini, dober hektar pokosijo in seno pospravijo ročno. Kar se da, pospravijo suho, se pravi seno, v bale gre le to, česar zaradi vremena ni mogoče posušiti. Plastiko za baliranje v Selah zbirajo pri Gospodarskem centru in jo nato odvažajo v reciklažo.

Kvadnikova kmetija je ena redkih, na kateri vzajemno živijo kar štirje rodovi in si pomagajo pri delu na kmetiji: stara mama Marica, starša Marija in Tomi, Marko z ženo Angelino in otroki Samuelom (12), Rafaelom (10), Sanjo (5) in šestmesečnim Joelom. Oče Tomi je hodil na delo v Borovlje, mama Marija je vodila kmetijo, ob tem pa še peče domač kruh in je predsednica Pevskega društva Sele. Tudi Angelina in Marko Oraže sta oba zaposlena, Angelina v mestnem gledališču v Celovcu, Marko pa je tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev in ima trenutno polne roke dela s pripravami na Europeado, evropskim nogometnim prvenstvom manjšin, ki bo leta 2020 na Koroškem.

Februarja 2018 je vzel kmetijo v najem, zdaj pa je v postopku prevzema. V tem sklopu je na kmetijski šoli pri Nagerčniku (Stiegerhof) na Brnci opravil tečaj za kmetijskega strokovnjaka. Od 1. januarja 2021 bo Kvadnikova kmetija biološka, sonaravno pa kmetujejo že sedaj.

“Gospodarski center in Interesna skupnost
selskih kmetov sta najboljši pobudi za
obstoj selskih kmetov in kmetij”

Kvadnikova hiša je med stebri kulturnega in družbenega življenja v Selah. Razen očeta Tomija in stare mame Marice pojejo vsi v Mešanem in cerkvenem zboru Sele, nastopajo na odru ter so aktivno vključeni v komunalno in športno dogajanje na vasi in v občini. Najmlajši pojejo v otroškem ali mladinskem zboru in obiskujejo krajevni oddelek Slovenske glasbene šole dežele Koroške.

Družbene in podnebne spremembe bodo tudi v Selah pomembno vplivale na razvoj kmetijstva in gozdarstva. Smreka, ki je do nedavnega bila najbolj donosno in krušno drevo, je že v težavah, zato Marko Oraže pospešuje borovec, macesen, jelko in listnato drevje. Viharja 2017 in 2018 v Selah na Senčni nista povzročila večje škode, huje pa je bilo na Sončni na obronkih Setič. V kmetijstvu bodo spremembe šle v smer brezživinskih kmetij, ker so le nekatere tako velike, da bodo preživljale družine. Vse bolj očividna pa je nevarnost opuščanja kmetij in da bojo prešle v tuje roke, kajti domačini se pri ceni ne bodo mogli kosati z bogatimi tujimi kupci. Zato bo kmetijstvo tudi ljubiteljska in srčna stvar, da, tako Marko Oraže, »ohranimo domačije in rodno zemljo in da narava ne bo docela zarasla«.

Nedvomno ena najuspešnejših in pomembnih zamisli za ohranitev kmetijstva v Selah pa sta bili ustanovitev Interesne skupnosti selskih kmetov ter gradnja Gospodarskega centra z lastno klavnico, ki ustreza vsem eujevskim normam. Ta oblika samopomoči namreč kmetom nudi možnost neposrednega trženja govejega mesa. Vse več se jih tega tudi zaveda.

Marec Marz 2020, Sele Borovnica, Zell Freibach 2

Scroll to Top