Kmečki koledar 2014

Kmečki koledar 2014

Letošnji koledar je ob 25. obletnici KIS namenjen raznolikosti kmetijstva na južnem Koroškem. Predstavljene kmetije imajo vsaka zase poseben in enkraten pristop do kmetijstva. Od zelo mladih do starejših smo zajeli tudi različne poglede na kmetijstvo in njegov razvoj. Tradicija koledarja narekuje, da smo se ustavili v vseh slovenskih dolinah, na Zilji, v Rožu in Podjuni. Vsem predstavljenim je skupno, da imajo zelo pozitiven odnos do kmetovanja in so zelo tesno povezani s svojo domačo zemljo. Odpirajo nam široko obzorje našega kmetijstva in dokumentirajo visok inovativni potencial, piše v uvodniku urednica koledarja Olga Voglauer.
Izdajatelj in lastnik Kmečkega koledarja 2014 je KIS, fotografije je prispeval Tomo Weiss, ki je koledar tudi oblikoval, lektorirala pa ga je Vida Obid.

Scroll to Top