Kmečka tržnica/Bauernmarkt »Alpe srečajo Jadran«; Športni park SAK, Celovec/Klagenfurt

»Domače dobrote, druženje in srečanje – to je tržnica!«

Leta 2014 se je pri Slovenskemu atletskemu klubu (SAK) v Celovcu rodila ideja, da bi v novem športnem parku v Welzeneggu v Celovcu tedensko pripravili kmečko tržnico. Vodilni protagonist tržnice je že takrat bil Igor Ogris, ki je po enem letu idejo pripeljal do realizacije. Od septembra 2014 naprej je kmečka tržnica v Welzeneggu tedenska stalnica, katere se udeležujejo kmetije s Koroške in Slovenije. Namen tržnice je, da povezuje prebivalstvo celovškega mestnega predela Welzenegg z regionalnimi proizvajalci domačih dobrot, da se mesto sreča s podeželjem. »Začetka nam je uspelo, da smo privabili lokalno prebivalstvo in navijače SAK, ki so pri nas nakupovali, se tukaj družili in se imeli lepo. Vsak teden smo pripravili poseben program in imeli smo okoli 25 stojnic. Po zimskih mesecih nam žal ni več uspelo, da bi navezali na jesenske uspehe predhodnega leta. Tržnico smo kljub temu ohranili in jo zdaj vodimo z manjšo stalno ekipo prodajalcev,« pripoveduje Igor, ki se prej nikoli ni strokovno soočal s tržno situacijo lokalnih proizvajalcev hrane in prodajo na tržnicah. Ob pripravi tržnice `Alpe srečajo Jadran´ je spoznal veliko različnih ljudi in mnogo kmetov in kmetic od blizu in daleč. Najprej je bilo treba vse stike šele vzpostaviti in preveriti infrastrukturo, ali prostor pri igrišču sploh odgovarja potrebam za kmečko tržnico. »Ugotovili smo, da imamo zelo dobro infrastrukturo, imamo priključke za vodo in tok in celo parkirišča so na voljo. V teku leta 2016 je mesto Celovec to območje določilo tudi kot območje za tržnice in ga javno zapisalo v seznam celovških tržnic,« pravi Igor. Tržnica se je skozi leta razvijala naprej in lahko bi rekli, da s svojo idejo potuje po Koroškem. V času poletnih počitnic se tržnica vsak ponedeljek preseli na Habnarško jezero v Hodišah, kjer ob glasbi in kulinaričnih dobrotah prodajalci ponujajo kmečke dobrote. »To je velika uspešnica, ki se je začela leta 2015. V kooperaciji s hotelom ob Habnarškem jezeru pripravimo vsak teden pravi `event´, ki privabi vedno več kot tisoč obiskovalcev in kupcev,« je Igor vesel. V zadnjih dveh letih opaža, da povpraševanje po lokalnih tržnicah narašča in se potrošnik vedno bolj zanima za domači proizvod visoke kakovosti. Ta trend je razlog, zakaj že nekaj časa prirejajo mesečno tržnico tudi v Žrelcu, kjer so v ospredju domače dobrote. Pozimi, ko tržnica v športnem parku SAK miruje, pa je nekaj prodajalcev prisotnih na adventnem trgu na Konju/Pyramidenkogel v Hodišah. »Tudi ta tržnica je zanimiva, ker jo prireja občina. Lokacija z lesenim razglednim stolpom je enkratna in privabi veliko obiskovalcev. Lahko rečem, da smo zelo veseli, ker smo s prodajo prisotni na različnih lokacijah ob različnih tematikah. Naš najdragocenejši `otrok´ pa je tržnica v Welzeneggu. To želimo pripeljati spet do trajnega uspeha, v majhnem obsegu, s proizvodi visoke kakovosti z naših regionalnih kmetij. Športni park naj s tržnico ostane prostor srečanja in druženja,« pravi Igor. Spomladi 2016 bodo na novo na tržnici vsak teden ponudili posebno kulturno zabavno in kulinarično ponudbo in že danes vabijo prijatelje domačih dobrot, da obiščejo tržnico. V glavni ekipi prodajalcev na tržnici sodelujejo kmetija Hanzmann iz Škocjana, kmetija Dvornik iz Slovenije, ekološko zelenjadarstvo Seebacher iz Celovca, Josef Bleiberschnig, car šunke iz Galicije, pek Sebastian Sommer in Igor Ogris, ki ponuja dobrote z različnih kmetij, mdr. z Gamsove kmetije družine Mikl iz Ločila ali s kmetije Borisa Jakončiča iz Goriških Brd v Sloveniji. Prodajalci ponujajo meso, svež kmečki kruh, jajca, mlečne izdelke, zelenjavo, jedilna olja, testenine, vino in še veliko več, vse kar si nakupovalec zaželi. »Čeprav smo majhni, imamo zelo široko ponudbo in v veliki meri ekološke kakovosti. Skozi leta so kmetije pridobile že stalne stranke, ki vsako soboto dopoldne prihajajo sem,« pripoveduje Igor iz vsakdanjika. Prepričan je, da so poleg dobro izbrane in mešane ponudbe kmetije tiste, ki privabijo kupca na tržnico. Iz lastnih izkušenj ve, da prihaja veliko strank zaradi kakovosti proizvodov. Temu interesu pa sledita še druženje in srečavanje, ki sta prava motivacijska faktorja za tržnice. Čeprav se Igor z dejavnostjo na tržnici prej še ni ukvarjal, je v teku časa postal prodajalec na tržnici in to izvaja poklicno. Navdušen je nad neposrednim kontaktom s kmetijami in lokalnimi producenti in pravi, da ga delo in prodaja na tržnici ozemljuje. Dobil je podrobnejši vpogled v trdo delo na kmetijah in dolgo pot, ki jo ima za sabo domači proizvod visoke kakovosti. Vsakdanja bitka na malih kmetijah za ohranjanje kmetijstva in neprestano preverjanje, ali se male kmetijske strukture sploh splačajo, je nekaj, česar se Igor pred leti še ni zavedal. Spoznal je, kako močno so kmetje povezani z domačo zemljo in kako važna je neposredna prodaja in njihov stik s strankami za manjše kmetije. Za male kmetije so tržne niše dostikrat tisto, kar jim omogoča ekonomsko preživetje. Tudi tržnica v šporntem parku SAK naj bo ena od teh.

Scroll to Top