Na rednem občnem zboru Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), ki je potekal 16. junija 2016 v Domu v Tinjah, je bil na novo izvoljen odbor. V obsežnem poročilu so bile predstavljene tudi uspešne dejavnosti KIS zadnjih treh let.

»Na obiskih kmetijskih ministrov Slovenije pri nas na Koroškem nam je v zadnjih letih uspelo, da smo se izkazali kot strokovno kompetentni partnerji. Uspelo nam je prepričati ministre, da gre pri
slovenskih kmetijah v zamejstvu za ohranjevanje slovenske zemlje, za lasten teritorij, ki je predpogoj za obstajanje narodnih skupnosti«, je poudarjal predsednik KIS, Miha Zablatnik, v svojem poročilu. O uspešnosti društva KIS, ki je leta 2013 obhajala svojo 25-letnico, pa priča tudi obilo izvedenih dejavnosti, kot so to realizacija izobraževalnega programa v slovenskem jeziku, strokovni
sestanki in povezovanje, organizacija strokovnih ekskurzij in učnih praks na južnokoroških kmetijah in v Sloveniji, sodelovanje s »Kmečkim glasom« in »Zeleno deželo« ter promocija regije in kmetijstva (npr. sodelovanje na razstavi »Dobrote slovenskih kmetij«, vsakoletni kmečki koledar, knjižica »Učni biotop«, sodelovanje na Pliberškem jormaku, Kmečkem prazniku, Kmetijskem sejmu v Celovcu in živilskem sejmu AGRA v Radgoni). Od leta 2012-2016 je bilo na prireditvah KIS nad 7.800 udeležencev. Leta 2016 je bil vložen tudi prvi trilateralni ERASMUS-projekt v sodelovanju z ZG/ZRG za Slovence, slovensko gimnazijo v Trstu in Biotehniškim centrom Naklo, v okviru katerega bo nastal mednarodni razred. Uspešno je tudi sodelovanje KIS s Slovenijo, npr. s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na strokovni ravni, sodelovanje v AGRASLOMAK (kmetijska slovenska manjšinska koordinacija), sodelovanje z biotehniškimi centri in kmetijskimi društvi.

NOVI ODBOR:

Predsednik: Miha Zablatnik

Podpredsednika/ci: dr.mag. Lucija Hinteregger-Kassl, Franc

Odborniki/odbornice: Marjan Čik, DI Štefan Domej, Miha Lipnik, DI Marinka Mader-Tschertou, Peter Korpič, Evgen Sitter, DI Marjan Tomažej

Preglednika računov: DI Peter Krištof, Peter Janežič


Kontakt za nadaljnje informacije:

Mag. a Jasmine Gutovnik
Vodja pisarne Kmečke izobraževalne skupnosti
Tel.: +43 (0)676 83 555 748
E-mail: [email protected]

Tiskovna izjava KIS_Občni zbor_22.06.2016.doc