Na občinskem uradu v Pliberku je Delovna skupnost Geopark Karavanke v ponedeljek dopoldne na novinarski konferenci predstavila „Perspektive 2020“ za Geopark Karawanken-Karavanke. V središču novinarskih vprašanj pa je tokrat bila prihodnost smučišča na Peci.

Čezmejna kooperacija – čezmejna zavest

Po zaključenem projektu Geopark Karavanke-Karawanken, ki ga je EU podprla z 2,5 milijona €, so predstavniki 14 vključenih občin ob vznožju Pece na obeh straneh meje predstavili načrte, s pomočjo katerih naj bi se geopark zasidral v zavest ljudi in postal turistično in izobraževalno središče – pa tudi motor za gospodarski razvoj v regiji.

V Pliberku je v ponedeljek bil tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ki že od vsega začetka spremlja razvoj delovne skupnosti. Že pri ustanovitvi da je bil zraven.

Kaiser: „Pomemben korak v prihodnost“

Projekt je v novem programskem obdobju EU torej pred novimi izzivi. Partnerji bodo aktivnosti usmerili v večjo prepoznavnost geoparka ter oblikovanje čezmejnih športnih in programov za šole, so še povedali na novinarski konferenci v Pliberku. Čezmejni projekt Geopark Karavanke-Karawanken je leta 2010 združil avstrijske in slovenske partnerje pod vodstvom muzejskega rudnika Podzemlje Pece in uspešno pridobil 2,5 milijona € evropskih sredstev. Prizadevanja za prepoznavnost in nadaljnji turistični razvoj območja, v središču katerega je mejna gora Peca, partnerji nadaljujejo v okviru Delovne skupnosti Geopark Karavanke-Karawanken. Vanjo je povezanih devet avstrijskih in pet slovenskih obmejnih občin ter Podzemlje Pece in Obirske jame.

– Glej vest z dne 14.01.2015
– Glej vest z dne 04.12.2014

Več ORF: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2696193/