Sobota/Samstag, 24.08.2019

AGRA predstavlja najnovejše tehnologije pridelave, reje in predelave z vodilnimi svetovnimi blagovnimi znamkami kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme za živilsko predelavo. Ob njih ponuja vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi in vina.

Težišča 2019

 • digitalno kmetijstvo
 • digitalizacija v agroživilstvu
 • precizno kmetijstvo
 • mednarodno gospodarstvo
 • nove tehnologije v kmetijstvu
 • generacijska pomladitev
 • nove tehnologije pridelave in predelave
 • hrana iz naše bližine
 • ekološko kmetijstvo
 • krožno gospodarstvo

Schwerpunkte 2019

 • digitale Landwirtschaft
 • Digitalisierung in der Agrar und Lebensmittelindustrie
 • präzise Landwirtschaft
 • internationale Wirtschaft
 • neue Landwirtschaftstechnologien
 • neue Generation
 • neue Anbau- und Verarbeitungstechnologien
 • Lebensmittel aus unserer Nähe
 • ökologische Landwirtschaft
 • Kreislaufwirtschaft

Prispevek / Beitrag: € 35,00
na osebo (prevoz, vstopnina in večerja) / pro Person (inkl. Transfer, Eintritt und Abendessen)

Odhod avtobusa/Zustiegsmöglichkeiten:

6:30      Kožentavra (gostilna Ratz) / Kirschentheuer GH Ratz     

7:00      Celovec/Klagenfurt – Grad Hrastovica/Schloss Krastowitz

7:25      Škocjan/St. Kanzian – avtobusna postaja/Bushaltestelle

7:35      Dobrla vas/Eberndorf – Trg pred cerkvijo/Kirchplatz     

7:55      Pliberk/Bleiburg – Zadruga market

8:15      Labot/Lavamünd – GH Hüttenwirt

PRAV PRISRČNO VABLJENI / HERZLICH EINGELADEN!

Prijave do / Anmeldungen bis: 21.08.2018

Maja Smrtnik         [email protected]       Tel.: 0676/83 555 748

Prosim, mislite na potni list! / Bitte denken Sie an den Reisepass!

VABILO I EINLADUNG (.DOC)

VABILO I EINLADUNG (.PDF)