Družina Voglauer-Zablatnik, Bilnjovs, Avgust 2022

Kumrova kmetija v Bilnjovsu sodi med najbolj razpoznavne slovenske kmetije na Koroškem. Ne le,
da tu s svojo družino gospodari državnozborska poslanka Zelenih v avstrijskem parlamentu Olga Voglauer,
rojena Zablatnik, tu se je rodil znani slovenski duhovnik, etnolog, šolnik in drugi ravnatelj Slovenske gimnazije
v Celovcu dr. Pavle Zablatnik. Njegov brat Miha pa se je, kakor tudi Mihova žena Ana, uprl nacističnemu
nasilju in se kot partizan Fridrih boril proti nacizmu in za svobodo, Ana pa je bila kurirka z imenom Dragica. Le
za las je ušla sojenju pred nacističnim Volksgerichtshofom in s tem tudi smrtni obsodbi.

Kumrova kmetija je po zaslugi Olginih staršev Ingrid in Mihe Zablatnik od leta 2003 ekološka kmetija. Oba sta
bila aktivna tudi v komunalni politiki kot slovenska občinska odbornika, Miha pa je več let bil predsednik KIS
– Kmečko izobraževalne skupnosti. Leta 2011 sta Olga in mož Markus prevzela kmetijo in se odločila za pridelovanje in prodajo mlečnih izdelkov, kot so mleko, maslo, jogurti v raznih oblikah, skyr (islandski jogurt) in skuta od doma oz. za dostavo na dom. Osnovno surovino, mleko, daje petnajst krav pasme jersey. Kakovost in zajamčeno ekološko poreklo izdelkov sta od vsega začetka vodilo njune prodajne filozofije in uspeh ni izostal. Leta
2016 so pri Kumru odprli domačo trgovino Lodn z avtomatizirano prodajo.

Celoten proizvodni in prodajni postopek od molže do vitrine v Lodnu in predvsem upoštevanje higienskih
predpisov sta pod stalnim in strogim nadzorom. Kontrole pristojnih uradov so nenapovedane in nepričakovane,
skratka ob petkih in svetkih, ter zelo stroge. Kumrovi to zelo pozdravljajo, navsezadnje je kakovost
najboljše jamstvo za zaupanje odjemalcev. Ljudje iz vitrin sami vzamejo, kar želijo. S plačilom doslej ni bilo
težav, je pa celoten prodajni prostor pod videonadzorom. Podoben avtomat stoji tudi na kmetiji Ibovnik družine
Baumgartner na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu. Ponovno uporabljivo stekleno embalažo kupci vrnejo, kar se zelo
obnese.

Markus kmetijo vodi glavnoklicno, poleg strokovnega sodelavca Petra pa občasno pomagajo še starši Ingrid
in Miha ter teta Bali. Otroka Nikolaj in Nevena obiskujeta tehnično srednjo šolo oz. Slovensko gimnazijo. Gospodarski stebri Kumrove kmetije so govedoreja, prodaja mlečnih produktov od doma, dobavljanje mleka mlekarni in gozd. Teleta v glavnem zakoljejo za domačo porabo.

Živina je pri Kumru čez leto na paši, pozimi pa jo v hlevu z izpustom in brez priveza krmijo samo s senom. Za sušenje sena imajo avtomatsko sušilnico, ki zagotavlja kakovostno krmo, polno zelišč in cvetlic. To seno je tudi
osnova senenega mleka vrhunske kakovosti. Za jogurt iz tega sena so Kumrovi na deželnih natečajih prejeli že
kar nekaj najvišjih priznanj. Pa tudi na natečaju »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju, na katerem Kumrova
domačija redno sodeluje, so njeni mlečni izdelki bili visoko odlikovani.

Kolikor ji delo v parlamentu in politika dopuščata, Olga prime za delo, ki ga je od mladih nog vajena. Po maturi
na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu leta 2000 je na Dunaju končala študij agronomije in tam spoznala
Markusa, ki prihaja iz Nižje Avstrije in brezhibno govori slovensko. Več let je bila sodelavka KIS in tudi slovenska
občinska odbornica. Od oktobra 2019 je koroška Slovenka Olga Voglauer poslanka Zelenih v avstrijskem
državnem zboru, je pa tudi govornica koroških Zelenih. V parlamentu je namestnica predsednice zelenega
kluba in pristojna govornica za kmetijstvo, manjšine in proti desnemu ekstremizmu. Torej odgovorne in ugledne
funkcije. Za kmetijstvo pa upa, da bi se čim več mladih ljudi odločilo za kmetovanje, kajti prostora in možnosti je dovolj.

»Po srcu sem kmetica. Kmetijstvo je vir, iz katerega črpam moč in vztrajnost«

Scroll to Top