Čebelarstvo je dan danes zelo važna tema, saj je čebela žival, ki je za nas ljudi nenadomestljiva!

Postaja vedno važnejša panoga v kmetijsktvu, ker so čebele odgovorne za oprašitev sadnih dreves in zelenjavnih rastlin!

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2982475

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3011428/

Izlet čebelarjev 14.09.2019