Letošnja ekskurzija na sejem AGRA v Gornjo Radgono je potekala 24. avgusta pod vodstvom Sonje Wakounig. Bilo je 40 udeležencev, ki so si ogledali najnovejše tehnologije in novosti na kmetijskem področju.

Na sejmu AGRA se zrcalijo dobri odnosi

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3010047/