Izvoljen novi odbor Kmečke izobraževalne skupnosti

Na rednem občnem zboru Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), ki je potekal 16. junija 2016 v Domu v Tinjah, je bil na novo izvoljen odbor. V obsežnem poročilu so bile predstavljene tudi uspešne dejavnosti KIS zadnjih treh let.

Spletni portal Slovenskega sporeda ORF, 22.06.2016

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2781695/

Novice, 11.07.2016

http://novice.at/2016/07/11/potrebi-prikrojeno-svetovanje/