Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof/ Kmetijska strokovna šola Velikovec/Völkermarkt

Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof/
Kmetijska strokovna šola
Velikovec/Völkermarkt

Landwirtschaftliche-Fachschule-Goldbrunnhof

Kmetija v številkah
20 ha gozda, 30 ha travnikov in polja, krave molznice, pitanje prašičev,
reja koroške ovce očalarke, ribogojništvo – 5 naravnih ribnikov, konjereja.

KmetijskasolaVelikovecBlizu Velikovca se nahaja kmetijska strokovna šola Goldbrunnhof, ki je glavni kmetijski izobraževalni center na južnem Koroškem. Šola se težiščno ukvarja z govedorejo, prašičerejo in gozdarstvom. Razdeljena je na dve izobraževalni stroki, na kmetijstvo in gozdarstvo ter gospodinjstvo in prehrano. Odkar so gospodinjsko šolo v Dobrli vasi nekaj let nazaj zaprli, je ta izobraževalni del prevzel Goldbrunnhof, kjer od takrat naprej obiskujejo pouk dekleta in fantje. Šoli je prizidan internat, ki ponuja več kot 70 mladim dom med tednom. »Naš internat je zelo priljubljen in vsako leto je povpraševanje večje od naših zmogljivosti. Zaradi tega je njegova modernizacija v ospredju naših trenutnih ciljev in investicij. V naslednjih letih ga želimo obnoviti in s tem zagotoviti našim dijakom topel in sodoben dom v času, ko obiskujejo šolo,« pripoveduje direktor Glantschnig. Začetek oktobra 2013 je prevzel vodstvo na Goldbrunnhofu in postal direktor šole in vodja deželnega kmetijskega posestva, ki je priključeno šoli. S tem je gospodar na kmetiji, ki je vzorna in sodobna pri pridelavi mleka in pitanju prašičev. Vedno bolj stopa v ospredje tudi izobrazba na področju gozdarstva, saj prihajajo dijaki v glavnem z mešanih kmetij oz. z velikih gozdarskih kmetij, Direktor DI Peter Glantschnig npr. z območja Železne Kaple, Svinške planine ali Djekš. »Naša šola ponuja v okviru pouka in težiščnih smeri razne izobraževalne možnosti. Dijaki prihajajo iz različnih kmetijskih struktur, kot so hribovite kmetije s težiščem v živinoreji, pašništvu in turizmu, ravninske kmetije z intenzivnim poljedelstvom in pitanjem prašičev, ter z gozdarskih kmetij. To je zelo široko izhodišče in treba je vsakemu dijaku nekaj ponuditi, kar bo kasneje lahko koristil v svojem kmetijskem vsakdanjiku,« pripoveduje direktor o današnjih izzivih za šolo. Direktor Glantschnig je tudi osbeno zelo povezan s kmetijstvom, saj je sam doraščal na mešani kmetiji v Vovbrah in od malih nog doživljal razvoj v kmetijstvu. Doživljal je, kako se je kmetijstvo vedno bolj tehniziralo in kako so strukturne spremembe vplivale tudi na kmetijo doma. »Naša kmetija je klasična mešana kmetija. Danes imamo polega gozda samo še poljedelstvo, sicer polna zaposlitev ne bi bila mogoča.« Po šolski izobrazbi se je vpisal na univerzo »BOKU« na Dunaju in tam študiral gozdarstvo. Nekaj let po študiju se mu je ponudila prilika, da postane učitelj na kmetijski šoli Goldbrunnhof. Na področju šolstva vidi direktor Glantschnig glavni plus kmetijskih šol, da ponujajo teoretično in praktično izobrazbo. Iz dolgoletnih izkušenj kot učitelj ve, da mladi zelo profitirajo od tega, če lahko neposredno ob pridobivanju teoretičnega znanja preizkusijo naučeno v praksi in s tem znanje že utrdijo. »Kar slišiš, vidiš in nato sam preizkusiš, ti ostane v spominu.« je direktor prepričan. Dijaki na kmetijski šoli pridobivajo osnovna znanja v vseh živinorejskih panogah, se učijo spretnosti v predelavi lesa in kovine ter imajo na izbiro različne proste predmete kot so to ribogojništvo, lov in konjereja, da jih samo nekaj naštejemo. Tradicijo ima na šoli tudi čezmejno povezovanje z drugimi kmetijskimi šolami. Tako je Goldbrunnhof prijateljsko povezan z biotehničnim centrom »Grm« pri Novem mestu v Sloveniji. »Vsako leto pride do izmenajve dijakov, ko grejo naši dijaki na Grm in pridejo slovenski dijaki na našo šolo. Prav tako organiziramo strokovne ekskurzije v Slovenijo in sodelujemo z raznimi podjetji s kmetijskega področja,« pravi direktor. Kot direktor mu je neposredni stik z dijaki zelo pomemben in slej ko prej poučuje v vsakem prvem razredu. »Na ta način spoznam vsakega učenca in vsako učenko. Prav tako so moja vrata za mlade vedno odprta, isto velja za učiteljski zbor in starše.« Na vprašanje, kaj mladim želi za njihovo prihodnost, je odgovor takoj jasen: »Našim absolventkam in absolventom želim, da bi na svojih kmetijah oz. v naši domači regiji našli zaposlitev in center svojega življenja. Naše območje se lahko razvije naprej, če bo ostala tukaj mladina. Seveda pa jim želim, da si uresničijo svoje cilje in so ponosni poslanci kmetijstva. «

Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof/ Kmetijska strokovna šola Velikovec/Völkermarkt

Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof/
Kmetijska strokovna šola
Velikovec/Völkermarkt

Landwirtschaftliche-Fachschule-Goldbrunnhof

Landesgut in Zahlen
20 ha Forst, 35 ha Grünland und Acker, Milchviehhaltung, Schweinemast,
Kärntner Brillenschafzucht, Fischerei – 5 Naturteiche, Pferdewirtschaft

KmetijskasolaVelikovec Die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Goldbrunnhof in Völkermarkt gilt als das landwirtschaftliche Fortbildungszentrum in Südkärnten. Verbunden mit einem Landesgut liegt der Schwerpunkt der Schule in der Land- und Forstwirtschaft sowie in Hauswirtschaft und Ernährung. Im landwirtschaftlichen Betrieb wird Milchwirtschaft und Schweinemast betrieben und Kärntner Brillenschafe gezüchtet. In den schulautonomen Pflichtgegenständen können die SchülerInnen auch im Bereich Pferdewirtschaft und Fischerei fachspezifische Prüfungen ablegen. »Alles in Allem bietet unsere Schule, und das landwirtschaftliche Schulwesen im Allgemeinen, eine breite theoretische und praktische Ausbildung. Darin liegt auch der Unterschied zu anderen Schulen. Unsere SchülerInnen können ihr Erlerntes prompt in der Praxis üben und umsetzen. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Faktor beim Lernerfolg«, erzählt Direktor DI Peter Glantschnig aus dem Schulalltag. Er selbst ist seit 1. Oktober 2013 Direktor der Schule und war zuvor über zwanzig Jahre Lehrer im Bereich Forstwirtschaft. »Ich habe auf der Universität für Bodenkultur das Studium der Forstwirtschaft abgeschlossen und bin danach wieder nach Kärnten zurückgekehrt. Die Chance am Goldbrunnhof zu lehren habe ich gerne genutzt, denn die Herausforderung, den theoretischen Unterricht auch in der Praxis lehren zu können, hat mich immer gereizt.« Diese duale Form der Ausbildung ist ein großes Plus der landwirtschaftlichen Schulen. Die SchülerInnen verlassen die Schule mit einer fundierten landwirtschaftlichen Ausbildung und erhalten zusätzlich Grundkenntnisse in der Holz- und Metallkunde, werden in die Fleischverarbeitung eingeführt und können in unterschiedlichen Wahlfächern ihr Wissen erweitern. An die Schule ist ein Internat angeschlossen, welches für 71 SchülerInnen Platz bietet. Jährlich übersteigt die Nachfrage das Angebot und somit verwundert es nicht, wenn in den nächsten Jahren das Internat modernisiert und ausgebaut werden soll. »Wir möchten unseren SchülerInnen auch in unserem Internat ein wohliges Heim bieten. Dazu soll der Internatstrakt demnächst entsprechend erneuert werden. Wir bemerken einen eindeutigen Trend hin zum Internat«, erklärt Direktor Glantschnig. Eine weitere Tradition der LFS Goldbrunnhof ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Schulen. So gibt es eine freundschaftliche Verbindung zum biotechnischen Zentrum »Grm« in Novo Mesto (SLO). Jedes Jahr wird mit dieser Schule ein Schulaustausch realisiert und regelmäßig werden Fachexkursionen nach Slowenien und zu slowenischen Gewerbebetrieben organisiert. Das Einzugsgebiet der Goldbrunnhofer Schüler ist sehr groß und landwirtschaftlich differenziert. »Wir haben SchülerInnen aus landwirtschaftlichen und -fernen Familien. Die Jugendlichen kommen aus unterschiedlichen Gebieten mit vorwiegend Forstwirtschaft, aus intensiven Ackerbaugebieten mit intensiver Tierzucht – Schweinemast, Milchviehhaltung, oder aus gemischten Betrieben mit Forst- und Landwirtschaft. All diesen Gegebenheiten müssen wir als Fachschule gerecht werden und den Jugendlichen etwas anbieten. Darin liegt eine sehr große Herausforderung.« Das Herz von Direktor Glantschnig schlägt für seine Schüler und Schülerinnen. Der direkte Kontakt zu ihnen ist ihm sehr wichtig und nach wie vor unterrichtet er in jeder ersten Klasse eine Stunde. Seine Bürotür steht den Jugendlichen immer offen. »Besonders interessant ist für mich die altersspezifische Betrachtung der Jugendlichen von verschiedenen Dingen – das entwickelt sich im Laufe der Schuljahre und dafür muss man ein Verständnis entwickeln. Um verstanden zu werden, sollte man die Sprache der Jugend sprechen. Gerade dieser Teil macht mir große Freude und ich versuche immer, mit meinem Tun und Wirken bei den SchülerInnen zu sein«, erzählt Direktor Glantschnig aus dem Schulalltag. Oft macht er sich Gedanken über die Zukunftsmöglichkeit der Jugendlichen von heute und wünscht ihnen, »dass sie eine lebenswerte Umwelt vorfinden, mit Rahmenbedingungen für eine gesunde Land- und Forstwirtschaft. Unser Ziel soll es sein, dass sich Jugendliche von heute auch in ihrer unmittelbaren Umgebung niederlassen können und es nicht notwendig ist, aus der Heimatregion auszuwandern.«

Scroll to Top