Jožica in Bogomir Arbiter, kmetija Arbiter

 

Jožica in Bogomir Arbiter kmetija Arbiter
Brda/Šmartno pri Slovenj Gradcu (SLO)

JozicaArbiter

KMETIJA V ŠTEVILKAH
26 ha travnikov in polja, 3 ha gozda, govedoreja in prašičereja, predelava mesa,
40 krav molznic, 260.000 kg mlečnega kontingenta, prodaja domačih izdelkov.

»Kmetija je življenje z velikim Ž.«

Arbiter-KmetijaV Šmartnem pri Slovenj Gradcu se nahaja kmetija družine Arbiter, ki ima na tem kraju že več sto let staro tradicijo. Danes jo opravljata Jožica in Bogomir s svojimi otroki Sebastjanom, Katarino in Benjaminom. Pri vsakdanjiku pa jim pomaga tudi Bogomirjeva mama, v kolikor ji to starost in moči dopuščajo. Jožica in Bogomir sta se poročila leta 1990 in kar začela z razvojem domače kmetije. Kmetija je bila klasična govedorejska kmetija, oddajali so nekaj mleka in pitali so nekaj bikov. »Z Bogomirjem sva
imela cilj, da bomo vsi od kmetije živeli in vedela sva, da bo treba kmetijo povečati in se špecializirati. Tako sva začela intenzivirati prirejo mleka, nadaljevala sva s pitanjem bikov in kmalu uhlevila tudi prve prašiče. S časom smo pitanje bikov opustili in se osredotočili na mleko in prašičerejo. V letu 1997 smo začeli graditi novi hlev za govedo, ker v starem ni več bilo dovolj prostora. Vso gradnjo smo v glavnem izvedli v lastni režiji s pomočniki in prijatelji. Krave in telice so se preselile leta 2000. Sedaj imajo na razpolago hlev s prosto rejo.
V hlevu imamo tandemsko molzišče za štiri krave, krmimo pa z mešalnikom. Stari hlev je sedaj namenjen prašičereji, kjer imamo vedno najmanj eno plemensko svinjo. Prašiče potem redimo za predelavo mesa, včasih pa tudi kakšnega prodamo,« pripoveduje Jožica. Pomembna dohodkovna baza je predelava domačih izdelkov.
Arbiterjevi so znani za svoje okusne suhe mesne izdelke, za predelano zelenjavo in okusen kruh. Jožica peče štiri različne vrste kruha, koruznega, pšeničnega, rženega in ajdovega. »S svojimi izdelki smo se prijavili tudi na razpise šol. Pri nas v Sloveniji v šoli otrokom kuhajo kosilo in tudi kmetije lahko tja prodajamo svoja živila. Mi prodajamo šolam kruh in zelenjavo. To je za kmetije lep dodatni dohodek. Nekaj časa je to bilo za kmete onemogočeno, od decembra 2012 pa je ponovno možno, da kmet direktno prodaja na javne zavode,« pravi Jožica. V prihodnosti želijo Arbiterjevi izgraditi dopolnilne dejavnosti in kmetijo narediti še bolj prepoznavno. Na kmetiji imajo tudi registrirano izobraževalno dejavnost. »Ne moremo rasti v nedogled in se stalno večati. Pri dohodkih vidimo, da je največ prislužka pri izdelkih, ki jih od doma prodajamo,« pravi Bogomir. Na kmetiji so si zgradili tudi svojo predelovalnico za meso in prijeten prostor za druženje, ki je primeren tudi za večje skupine.
V svojem prostem času je Jožica predsednica združenja kmetic Mislinjske doline in zastopana v Kmetijski zbornici Slovenije. »Zelo pomembno nam je povezovanje kmetic v Sloveniji in preko njenih meja. Kmetice smo si v okviru svojih ekskurzij ogledale veliko primerov dobre prakse pri nas doma in v Avstriji. Naučile smo se, da
gledamo stvari pozitivno in se sprašujemo, kako bi stvari doma lahko izboljšale. Iz marsikatere prireditve sem se vrnila domov z novimi idejami in novim zagonom.«
Bogomir in Jožica uživata v tem, da tudi vsi otroci stojijo za kmetijo in radi odvzamejo kakšno delo. »Z možem sva posredovala otrokom kmetijstvo vedno kot nekaj lepega. Uživava ob tem, da se pri nas včasih več mladih zbere in vsi pomagajo, ne da bi jih midva vprašala ali prosila. To se kar med sabo zmenijo in naenkrat je kup mladih na naši kmetiji,« se nasmeji Jožica. Starša zelo cenita mnenje svojih otrok, saj o delu in razvoju na kmetiji veliko diskutirata z mlajšo generacijo. »Mladi povedo svoje mnenje in so tudi kritični. To je za naju koristno in dokaz, da se najini otroci intenzivno bavijo z našo kmetijo,« pravita ponosna starša.
Življenje na kmetiji vsi Arbiterjevi zelo cenijo. »Seveda je naš vsakdanjik kar napolnjen z delom in trudom. Navajeni smo, da drug drugemu pomagamo in se dopolnjujemo. S tem iz dela nastane življenje. Ne rečem, da delam na kmetiji – živim na kmetiji in življenje pišemo z velikim Ž!« poudarja Jožica. Ne razume, zakaj je med kmeti tako priljubljeno pritoževanje. »Prepričana sem, čim več se pritožuješ in si pesimističen, tem bolj se ti življenje tako tudi razvija. Če vidiš zadeve optimistično in ti je življenje izziv, se pa da veliko ustvariti in udejaniti. Na naših vratih piše ›dober dan‹ in ne ›nič se ne splača‹,« se nasmeji Jožica.

 
 
 
 
 

Kmečki koledar (Prenesi .pdf)

 

Kmečki koledar (Flip .pdf)

 

Naše kmetije – Unsere Bauernhöfe – Direkt beim Bauern kaufen

iskanje-kmetij

 

ODZIVI

 
 
 

Jožica in Bogomir Arbiter, der Bauernhof Arbiter

 

Jožica in Bogomir Arbiter Bauernhof Arbiter
Brda/Šmartno pri Slovenj Gradcu (SLO)

JozicaArbiter

Der Bauernhof in Zahlen
26 ha Grünland und Ackerflächen, 3 ha Wald, Rinder- und Schweinehaltung,
Direktvermarktung, 40 Milchkühe, 260.000 kg Milchkontingent, Gemüseanbau.

»Wir leben am Bauernhof.«

Arbiter-KmetijaJožica und Bogomir Arbiter haben sich ganz der Landwirtschaft verschrieben und bewirtschaften einen gemischten Betrieb in Šmartno bei Slovenj Gradec in Slowenien. »Wir haben uns mit steten Schritten dorthin entwickelt, wo wir heute stehen. Unser Haupteinkommen erzielen wir mit der Milchproduktion und der Direktvermarktung. Wir haben immer zumindest eine Zuchtsau am Hof und verarbeiten das meiste Schweinefleisch selbst. Die Direktvermarktung hilft uns, die Preisschwankungen in den einzelnen Produktionszweigen mit einem konstanten Einkommen auszugleichen. Zusätzlich backe ich unterschiedliche Brote und wir verkaufen auch unser Gemüse an die Schulen. Bei uns wird in den Schulen zu Mittag gekocht und die Lebensmittel können direkt vom Bauern bezogen werden«, erzählt Jožica. Neben der Landwirtschaft ist Jožica Obfrau der Bäuerinnenvereinigung in ihrer Region Mislinja. »Mit den Bäuerinnen machen wir sehr viele unterschiedliche Aktivitäten und fahren sehr oft auf Exkursionen. Wir haben gelernt, das Positive zu sehen und aus den Gegebenheiten das Beste zu machen. Ich bin überzeugt, dass ein pessimistischer Zugang zur Landwirtschaft auf Dauer dem eigenen Gemüt nicht guttut. Wer optimistisch vorangeht, der hat es meiner Meinung nach leichter. Umso mehr Neues man sich ansieht, desto mehr Ideen bekommt man. Sich weiterzubilden und seinen Blick zu schärfen gehört zur Landwirtschaft dazu.«
Am Arbiter-Hof helfen alle Familienmitglieder gerne mit. Die Kinder Sebastjan, Katarina und Benjamin haben alle eine positive Grundeinstellung zur Landwirtschaft und sind sofort zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. »Wir haben unsere Kinder immer in das Leben eingebunden. Wir sagen auch nicht, dass wir am Hof arbeiten. Wir leben
unseren Alltag, das ist viel mehr als eine Arbeit, eine Anstellung. Das ist eine Lebensart.«

 
 
 
 
 

Kmečki koledar (Prenesi .pdf)

 

Kmečki koledar (Flip .pdf)

 

Naše kmetije – Unsere Bauernhöfe – Direkt beim Bauern kaufen

iskanje-kmetij

 

ODZIVI