Kmečko izobraževalno skupnost KIS je tudi za leto 2022 izdala kmečki koledar. To je 15 kmečki koledar KIS zapovrsti. V nejm so predstavljene kmetije z dvojezičnega ozemlja Koroške ter ena kmetija, in sicer kmetija Hudičevec z Razdrtega pri Postojni. Razveseliva je udeležba mladih kmetic in kmetov, ki družinsko izročilo nadaljujejo z novimi idejami in pristopi. Za slikovno in grafično podobo koledarja je že desetič bil pristojen in odgovoren fotograf in mojster slike Tomo Weiss, besedila pa je pripravil Franc Wakounig.

Kmečki koledar ni le važen del informacijske dejavnosti KIS, ampak je zvest spremljevalec kmetij in pomembena dokumentacija razvoja kmetijstva in kmetij ter dela kmetic in kmetov na južnem Koroškem.

Zaradi korone koledarja ni bilo možno predstaviti v živo na prireditvi, ampak smo ga razposlali po pošti.

Kmečki koledar KIS dobite v knjigarnah Haček in Mohorjeva v Celovcu, na Posojilnicah v Borovljah, Dobrla vas, Železna Kapla in Pliberk ter v domu Tinjah. Koledar stane 12.-€

Za ogled koledarja kliknite na link:
Prednja stran
Zadnja stran